Pomiń nawigację

STS - strona główna

ReklamacjeWybierz sposób złożenia reklamacji:

 

ELEKTRONICZNY
 

 

 

Informacje o dokumentach

Szkoda w przesyłce
Podstawą do wszczęcia postępowania reklamacyjnego w przypadku powstania szkody jest złożenie przez uprawnionego elektronicznej reklamacji, zawierającej komplet dokumentów:
 
1. Pismo reklamacyjne, które powinno zawierać:
- datę nadania
- nr listu przewozowego
- rodzaj reklamowanej przesyłki
- opis opakowania przesyłki
- opis zawartości
- opis uszkodzenia
- uzasadnienie reklamacji
- kwotę odszkodowania w przypadku, gdy reklamujący żąda odszkodowania
- numer konta bankowego
- podpis reklamującego
2. Oryginał Dowodu Nadania lub listu przewozowego
3. Dokument potwierdzający wysokość roszczenia ( oryginał faktury lub kopia faktury potwierdzona za zgodność z oryginałem, kalkulacja kosztów naprawy lub inne dokumenty potwierdzające wartość szkody).
4. Protokół szkody
 
 
Nieterminowe doręczenie/ realizacja zlecenia
Podstawą do wszczęcia postępowania reklamacyjnego w przypadku nieterminowego doręczenia/realizacji jest złożenie przez uprawnionego elektronicznej reklamacji, zawierającej komplet dokumentów:

1. Pismo reklamacyjne, które powinno zawierać:
- datę nadania
- nr listu przewozowego
- rodzaj reklamowanej przesyłki
- opis opakowania przesyłki
- opis zawartości
- opis uszkodzenia
- uzasadnienie reklamacji
- kwotę odszkodowania w przypadku, gdy reklamujący żąda odszkodowania
- numer konta bankowego
- podpis reklamującego
2. Oryginał Dowodu Nadania lub listu przewozowego.
3. Dokument potwierdzający wysokość roszczenia (oryginał faktury lub kopia faktury potwierdzona za zgodność z oryginałem), stwierdzający szkodę inną niż w przesyłce.
 
 

Ważne


1. Podstawą do wszczęcia postępowania reklamacyjnego jest złożenie przez uprawnionego elektronicznej reklamacji, zawierającej komplet dokumentów. Uzupełnienie kompletu dokumentów do reklamacji powinno nastąpić w terminie 7dni od momentu wezwania podmiotu reklamującego do uzupełnienia braków reklamacji. Po upływie tego terminu reklamacja nie będzie rozpatrywana, bez możliwości  ponownego  wniesienia roszczenia. Nie dostarczenie któregokolwiek wyżej wymaganego dokumentu, może pozostawić reklamacje bez rozpoznania.

2. Wszelkie reklamacje muszą byc zgłaszane przed upływem poniższych terminów:
- uszkodzenie, zagubienie, częściowe zagubienie  przesyłki - do 14 dni * od daty odbioru
- opóźnienie/nieterminowe wykonanie usługi - do 21 dni * od daty nadania
 Reklamacja zgłaszana po uplywie powyższych terminów nie bedą uwzględniane.
*W przypadku firmy DPD terminy wynoszą odpowiednio 7 dni dla uszkodzeń, zagubień, częściowych zagubień oraz opóźnień w dostawie.

3. Podczas składania oraz rozpatrywania zgłoszeń reklamacyjnych obowiązują szczegółowe przepisy zawarte w Regulaminie STS Kurier dostępnym na stronie: http://stskurier.com/pl/regulamin.html

 

Ładuję ...