Pomiń nawigację

STS - strona główna

Cennik krajowy - palety

W celu wycenienia kosztu przesyłki należy wypełnić formularz wyceny znajdujący się na stronie głównej witryny STS Kurier.

Cennik usług dodatkowych - korekta danych 10zł netto, wyjątek firma Rohlig SUUS - 30zł netto
  FedEx Rhenus Raben Rohlig SUUS 
Paleta niestandardowa + 500 % ceny podstawowej danego przedziału wagowego wycena według gabarytu przesyłki, możliwość dokonania wyceny za pomocą kalkulatora na stronie głównej 15,00 Brak usługi
Zwrot potwierdzonych dokumentów 2,00 8,00 10,00 Wersja elektroniczna 5,00
Ubezpieczenie Do 350 PLN – 0,00 PLN Do 50000 PLN – 2,00 PLN 0,10% wartości towaru Do 50000 PLN – 0,00 PLN 0,11% od sumy ubezpieczenia, która wynosi 110% łącznej wartości towaru oraz kosztów dodatkowych (fracht, cło, akcyza), nie mniej niż 10zł netto
Pobranie Do 500 PLN – 3,00 PLN Do 2000 PLN – 4,00 PLN Do 7000 PLN – 6,00 PLN
*zwrot pieniędzy na konto w ciągu 10-16 dni roboczych
10 PLN - do 10000PLN
*zwrot pieniędzy na konto w ciągu 12-16 dni roboczych
Do 10000 PLN – 10,00 PLN
*zwrot pieniędzy na konto w ciągu 10-16 dni roboczych
Do 5000 PLN – 10,00 PLN
Do 10000 PLN – 15,00 PLN
Do 15000 PLN – 20,00 PLN
*zwrot pieniędzy na konto w ciągu 10-16 dni roboczych
Pusty podjazd/ ponowna dostawa 30,00 +40% 30,00zł pusty podjazd/30% od frachtu ponowna dostawa +40%
Przekierowanie/zwrot koszt pierwotny/koszt pierwotny -pobranie kosz wg cennika/koszt pierwotny koszt wg odległości(km) / koszt pierwotny

20 zł za każde rozpoczęte 100kg, nie mniej aniżeli 40 pln – bez dopłaty zaraz po złożeniu zamówienia w dniu A / koszt pierwotny - pobranie

ADR brak usługi dopłata 20% dopłata 20% dopłata 20%

Opis usług
Waga palety [kh] FedEx Rohlig SUUS / Rhenus Raben
* STS Kurier nie bierze odpowiedzialności za opóźnienia w transporcie spowodowane błędami leżącymi po stronie przewożnika, zlecające transport oraz z powodu tzw. Siły Wyższej.
  • odbiór w ciągu 48h od zaplanowanego dnia odbioru
  • planowane doręczenie w ciągu 24h
  • planowany odbiór 24-48h liczony od dnia na który zostało złożone zlecenie
  • planowane doręczenie w ciągu 24-48h
  • odbiór w ciągu 48h od zaplanowanego dnia odbioru
  • planowane doręczenie w ciągu 48h
Ładuję ...